Óda na seba…

hej Ty! Áno Ty! Nebuď k sebe kritický, nezaslúžiš si to. Narodil si sa a nemal si nič. Dnes máš priateľov, rodinu, deti, svoje záujmy, prácu a žiješ! Zaujímaš sa o veľa vecí. Často si spomeň, že toto všetko si vytvoril vlastne z ničoho. Koľkým ľuďom si pomohol a urobil ich šťastnými?! Pre koľko ľudí si dôležitý?! Pre koľkých si vzorom…oporou… Koľko ľudí Ťa miluje?! Čo všetko si dokázal vybudovať?! Nie je toho málo, naopak, je toho veľa! Nezameriavaj sa na to, čo „neladí“, ale pozri na to, čo si dokázal a čo už máš. Si výnimočný a skvelý taký, aký si. Aj keby si nedosiahol všetky svoje ciele, nevadí. Nie si tu pre ciele, ale pre radosť. Na to nikdy nezabudni…

Prijmi všetko, čo je, akoby si si to sám zvolil. Na všetko odpovedz „ďakujem“. Je to najmocnejšia mantra sveta. Vesmír je múdry a vie, čo Ti posiela. Uvedom si, že nemôžeš stratiť to, čo Ti prináleží, a zároveň pri sebe neudržíš to, čo nie je „Tvoje“. Cez nadšenie, radosť, smiech a lásku Ti odkazuje, že to, čo si zrovna myslíš, čo chceš urobiť, alebo povedať, je presne to, čo je pre Teba v danú chvíľu najlepšie. Smútok, pochyby, trápenie, zlosť, žiarlivosť, netrpezlivosť, hnev a depresie sú dôrazným odkazom, že ideš zlou cestou. Začni dôverovať svojim pocitom. Menej zapájať rozum a viac dbať na to, ako sa v danú chvíľu cítiš. Viac dôverovať sebe a menej ostatným…

hej Ty! Áno Ty! Nebuď na seba zbytočne prísny a náročný. Nezaslúžiš si to. Si skvelý a jedinečný taký, aký si. Nikomu nič nedlžíš a nemáš voči nikomu žiadnu povinnosť. Jedinú povinnosť máš voči sebe – rešpektovať seba a svoje pocity…

Raduj sa z toho, čo máš TERAZ, pretože nič netrvá večne…A buď pozorný, aby si vedel čomu už „vypršal“ čas…