Vedená hodina

Alebo inak nazývaná „led class“ sa od Mysore líši tým, že učiteľ praktikantov slovne sprevádza. Počas hodiny študenti dodržujú jednotné tempo a praktizujú pozície (ásany) naraz. Na mysore class praktizujú študenti podľa seba, svojho dychu. Na led class sa riadia pokynmi učiteľa. Táto hodina je vhodná pre ľudí, ktorí poznajú celú sériu alebo aspoň jej prevažnú časť. Slúži na zopakovanie si vinyás medzi pozíciami a tempa praxe.

Pri led class je veľmi dôležité prísť načas! Hodinu vedie učiteľ, preto sa vyžaduje disciplína v počúvaní pokynov a ich dodržiavanie.