Jedinou istotou je zmena

Mala som tú česť stráviť ostatné 3 víkendy na začiatočníckom kurze Jarka Páveka ako pozorovateľ – učiteľ – študent…Bolo úžasné vidieť tváre ľudí, ktorí začínajú s jógou, prípadne s ashtanga jógou… ako hltajú každé jedno Jarove slovo. Slová tak vtipné, trefné, logické a situácie presne pomenované. Prešli sme si opäť v krátkosti históriu jógy, jej význam a pripomenuli si prečo to všetko robíme. Nielen ako študenti, ale aj ako učitelia, ktorí sa snažia šíriť podstatu pôvodnej jógy v mestách po celom Slovensku i Čechách. Pre všetkých Vás, ktorí ste na týchto úžasných stretnutiach neboli, píšem pár postrehov, ktoré je dobré mať stále na pamäti.

Tak, milí učiteľo-žiaci, pamätajte…

  1. jóga je zdroj energie pre život. Nie záťaž!
  2. Jóga je o slobode
  3. Ohybnosť nerovná sa pokročilosť v jóge!
  4. Jóga NIE JE fyzioterapia!
  5. Mať super myseľ a chátrajúce telo = ZAJATIE
  6. Jóga je príležitosť pohnúť sa niekam. Praktizovaním nahrávame iné vzorce fungovania tela a mysle
  7. Pred praxou je teória zbytočná, po praxi samozrejmá
  8. Dynamika medzi ásanami je potrebná pre udržanie tepla. Teplo = oheň. Oheň hreje, mení podstatu vecí a dokáže SVIETIŤ! A toto SVETLO si odovzdávame…

V roli učiteľov vysielame jednoduchý odkaz…„Rob to sám, kultivuj to v sebe“. Vieme ukázať cestu, zodpovednosť je však na každom z nás.

K tomu všetkému pridávam pár mojich postrehov z dennej praxe 🙂 my ľudia sme takí…stále čakáme, že keď si „zaplatíme“, niekto iný vyrieši naše problémy. Dostaneme návody a často nemáme vôľu, chuť ani disciplínu na ich dodržiavanie a venovanie im pozornosti. Chceme jednoducho dostať problém vyriešený, nechceme ho riešiť. Zodpovednosť radi prenášame na iných – lekárov, terapeutov, poradcov…Ak však nezoberieme zmenu do vlastných rúk, nič sa nestane. Stále však nechceme o nej počuť. Chceme žiť to, čo doteraz, len sa v tom chceme cítiť inak. Ale to nie je možné. Lekári, terapeuti, učitelia, koučovia…všetci sú tu na to, aby nám poskytli nástroje, ktorými sa môžme stať sami sebe liečiteľmi. A to je veľký rozdiel v porovnaní s predstavou, že sú tu na to, aby nás vyliečili a riešili naše problémy…

Krišnamačarja opísal jógu ako proces, ktorým sa za dlhý čas nemožné stane možným a možné ľahkým. Mnoho žiakov odpadne od cesty v bode, kedy sa snažia prejsť hneď od nemožného k ľahkému. Ale práve tie okamihy, v ktorých oslavujeme svoje drobné víťazstva nám poskytujú dôkaz, ze sme silnejší, ako sme si predtým mysleli. Jóga nám dáva príležitosť posilňovať vieru vo vlastné schopnosti tým, že nás stavia pred kopu náročných polôh a pohybov, ktoré nakoniec môžeme zvládnuť ladne a s ľahkosťou.

Je čas vziať svoj osud do vlastných rúk.

Boh nám pomáhaj…